fbpx
Diagnoza neuropsychologiczna podczas wizyty u neuropsychologa

Diagnoza neuropsychologiczna to rozwiązanie, którego celem jest określenie związku między psychicznym funkcjonowaniem człowieka a stanem, w jakim znajduje się jego mózg. W wyniku przeprowadzenia badania można ocenić procesy poznawcze i emocjonalne, co umożliwia dokonanie oceny działania ośrodkowego układu nerwowego oraz jego potencjalnych dysfunkcji.

Kim jest neuropsycholog? Objaśnienie

Neuropsycholog, czyli psycholog kliniczny, odpowiadający za przeprowadzanie badań, charakteryzujących się powtarzalnymi wynikami, które oparte są na twardych dowodach. Specjalista ocenia prawidłowość funkcjonowania postrzegania, mowy, liczenia, myślenia, czy zapamiętywania. 

Obserwacji podlegają również emocje, zarówno ich natężenie, jak i stałość bądź zgodność z występującymi sytuacjami. Ekspert zajmuje się też przeprowadzeniem analizy dokumentacji medycznej pacjenta oraz danych zebranych w wywiadzie środowiskowym. 

Kiedy udać się do neuropsychologa?

Osobami, korzystającymi z pomocy neuropsychologa są zazwyczaj pacjenci z otępieniem, po przebytym udarze mózgu oraz operacji neurochirurgicznej. Do eksperta zgłaszają się także osoby z uszkodzeniem narządu, na przykład wskutek wypadku komunikacyjnego. 

Badanie może zostać przeprowadzone także u pacjentów borykających się z chorobami neurodegeneracyjnymi czy leczących się psychiatrycznie, ponieważ wielu schorzeniom natury psychicznej mogą towarzyszyć zaburzenia procesów poznawczych. 

Gdy dana osoba obserwuje zmiany w swoim zachowaniu, trudności z pamięcią oraz koncentracją, zapominanie nazw i nazwisk, warto umówić się na wizytę u specjalisty. Neuropsycholog oceni funkcje poznawcze, ustalając dla pacjenta najlepszą drogę radzenia sobie z daną sytuacją. 

Czym jest diagnoza neuropsychologiczna?

Zajmujący się przeprowadzeniem diagnozy neuropsycholog w Warszawie szczegółowo ocenia funkcjonowanie procesów poznawczych u badanej osoby, zwracając szczególną uwagę między innymi na jej pamięć, uwagę, funkcje wzrokowo-przestrzenne, językowe, ale również procesy emocjonalno-osobowościowe. 

Zadaniem diagnozy neuropsychologicznej jest sprawdzenie, czy i w jakim zakresie występują nieprawidłowości poznawcze, a także rozróżnianie profili zaburzeń poznawczych poszczególnych schorzeń. Dzięki temu można określić etiologię procesu chorobowego, monitorować dynamikę rozwoju schorzenia, zaplanować dalsze kroki oraz zapewnić lepszy wgląd w stan zdrowia pacjenta i jego rodziny. 

Diagnoza neuropsychologiczna umożliwia sprawdzenie stopnia sprawności procesów poznawczych, co ma kluczowe znaczenie dla leczenia oraz rehabilitacji, a także ogólnej poprawy jakości codziennego funkcjonowania chorego. W związku z wynikami uzyskanymi w badaniu można ustalić stopień inwalidztwa, określić zdolność do podjęcia pracy zawodowej. Ocena może mieć też wpływ na wydanie opinii w sprawach rentowych i sądowych.

Jak wygląda badanie neuropsychologiczne?

Z poprzedniej części wpisu można dowiedzieć się, kim jest neuropsycholog i kiedy należy się do niego udać. Jednak warto również wiedzieć, jak wygląda przeprowadzane przez eksperta badanie. W głównej mierze opiera się ono na wykonaniu różnych procedur diagnostycznych, do których można zaliczyć techniki kliniczno-eksperymentalne czy testy neuropsychologiczne. 

Niezwykle ważnym elementem badania jest rozmowa z pacjentem oraz jego rodziną, bądź opiekunem. Cały proces trwa zazwyczaj od jednej do dwóch godzin, a po jego wykonaniu pacjent otrzymuje opinię psychologiczną, która opisuje i podsumowuje uzyskane informacje. W dokumentacji znajduje się nie tylko profil zaobserwowanych zaburzeń poznawczych, jak i prawdopodobna diagnoza, a także dalsze wskazania dotyczące jej medycznego postawienia. 

Na czym polega diagnoza neuropsychologiczna? Podsumowanie

Diagnoza neuropsychologiczna pozwala szczegółowo ocenić funkcjonowanie procesów poznawczych u badanej osoby. Dzięki temu można stwierdzić, czy w tym obszarze występują deficyty poznawcze oraz w jakim zakresie pacjent musi się z nimi zmagać.