fbpx

Regulamin sklepu internetowego Magia Zdrowia

I. Informacje ogólne

Przedmiot niniejszego regulaminu stanowią zasady działania oraz korzystania ze sklepu internetowego Magia Zdrowia, do którego prowadzi domena internetowa magiazdrowia.com.pl/sklep/.

Sklep internetowy Magia Zdrowia dostępny pod adresem domeny internetowej magiazdrowia.com.pl/sklep/ jest własnością firmy MP Group Ewa Zawidzka z siedzibą na ulicy Ks. Konstantego Damrota 26/8, 50-306 Wrocław o numerze Regon: 022133623 i numerze NIP: 8981895933.

Dane kontaktowe:

Ewa Zawidzka, e-mail: kontakt@magiazdrowia.com.pl.

Każdy Klient, przed złożeniem zamówienia, zobowiązany jest do przeczytania niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

II. Definicje

Pod pojęciem Klient w dalszej części Regulaminu należy rozumieć osobę, która zdecydowała się dokonać zakupów w sklepie Magia Zdrowia i złożyła odpowiednie zamówienie. 

Określenie Regulamin odnosi się do niniejszego Regulaminu, dostępnego pod adresem www.magiazdrowia.com.pl.

Sklep – to sklep internetowy działający pod adresem: www.magiazdrowia.com.pl/sklep/.

Usługa oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną, nabywaną za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: www.magiazdrowia.com.pl/sklep/.

Towar to publikacja elektroniczna bez względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona.

Sprzedawca – Ewa Zawidzka,  prowadząca działalność gospodarczą MP Group Ewa Zawidzka z siedzibą na ulicy Ks. Konstantego Damrota 26/8, 50-306 Wrocław o numerze Regon: 022133623 i numerze NIP: 8981895933.

III. Sposób realizacji zamówienia

Korzystanie z oferowanych w sklepie usług może być płatne lub bezpłatne. Koszt wszystkich usług określony jest w serwisie przy każdym produkcie.

Istnieje możliwość rejestracji i otrzymania swojego konta w sklepie Magia Zdrowia, jednak nie jest to konieczne do złożenia zamówienia. Jednak rejestracja i założenie konta w sklepie Magia Zdrowia pozwoli na uzyskiwanie informacji na temat zniżek i rabatów na kolejne zakupy. 

Podane na stronie sklepu Magia Zdrowia ceny produktów stanowią kwoty brutto wyrażone w złotych polskich (PLN), do których został doliczony odpowiedni (zgodny z obowiązującym prawem) podatek VAT.

Zamówienie na oferowane przez sklep Magia Zdrowia produkty można złożyć poprzez:

– Formularz zamówienia (koszyk)

– Bezpośrednio przez adres e-mailowy: kontakt@magiazdrowia.com.pl.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, bądź przesłania na podany w punkcie 1 adres e-mailowy następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mailowy oraz numer telefonu.

Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia może spowodować brak jego realizacji.

Warunkiem rozpoczęcia procedury realizacji zamówienia jest wpływ środków na wskazane w zamówieniu konto. Wyjątek stanowią usługi bezpłatne.

Zamówienia realizowane są jeszcze tego samego dnia (mowa o dniu roboczym), pod warunkiem że zamówienie będzie złożone do godziny 12.00.

Wyjątkiem są zamówienia dotyczące indywidualnych jadłospisów, wtedy czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych.

Zastrzegamy sobie prawo zmian cen oferowanych produktów (zarówno w górę, jak w dół) oraz wprowadzania atrakcyjnych propozycji rabatowych dla Klientów. Ceny – oczywiście – nie mogą zostać zmienione po złożeniu zamówienia przez Klienta bez zgody Klienta.

Żeby korzystać ze Sklepu, w tym w szczególności dokonywać zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego.

Wystarczające są:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Klient nie ma prawa do kopiowania, w całości lub w części, materiałów uzyskanych w wyniku zakupu, ich prezentowania i rozpowszechniania.

IV. Sposób dostawy

Usługi świadczone są drogą elektroniczną. Dostęp do materiałów jest wysyłany drogą mailową.

Zamówienia, które zostaną zlecone i opłacone do godz. 12.00 realizowane są w tym samym dniu lub w przypadku zamówień na jadłospisy indywidualne do 7 dni roboczych.  

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

Jeżeli Klient zdecyduje się na zapis do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

V. Zwroty

Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zgodnie z Ustawą prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. Po ściągnięciu materiałów cyfrowych Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacja

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionych produktów. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

Reklamację należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres: kontakt@magiazdrowia.com.pl.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od otrzymania przez firmę informacji o reklamacji.

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana Klientowi na jego adres mailowy, podany podczas składania reklamacji.

VII. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.

Złożenie zamówienia w sklepie Magia Zdrowia równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez właściciela sklepu Magia Zdrowia: firmę MP Group Ewa Zawidzka z siedzibą na ulicy Ks. Konstantego Damrota 26/8, 50-306 Wrocław.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta.

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies zamieszczone są w zakładce „polityka prywatności”.

Klient sklepu Magia Zdrowia posiada prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmieniania oraz zmiany zgody na ich wykorzystywanie.

VIII. Płatności

W sklepie dostępne są następujące rodzaje płatności:

– Płatność PayU, za pomocą jednej z największych platform płatności internetowych PayU (payu.pl). Płatność za pomocą PayU pozwala dokonać transferu środków przy użyciu szybkich przelewów w większości banków w Polsce oraz przy wykorzystaniu kart płatniczych.

– Przelew tradycyjny na konto sklepu internetowego Magia Zdrowia: 89 1090 2402 0000 0006 1008 3306, w banku Santander Bank Polska S.A.

Korzystając z formy przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Termin wymagalności wynosi trzy dni robocze.

Płatności on-line dokonywane są natychmiastowo.

Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usług nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.

IX. Postanowienia końcowe

Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.